Poplar Tunes


Go to content

It keeps right on a-hurtin

GECOVERD DOOR ELVIS

It keeps right on a-hurtin'
she gave sweet love to me


recording date elvis: thursday 20 february 1969
first release: on audio album from elvis in memphis ( may 1969 )




originally by: Johnny Tillotson

year: 23 january 1962
originally written by: johnny tillotson
catalognumber: 1418
label: cadence



Elvis-co-ster Shelley Fabares (California Holiday, Clambake, Girl Happy) nam dit nummer op in 1962. Misschien zei ze het hem op de filmset... Tillotson's origineel bereikte nummer 3 in Billboard's Hot 100 chart en nummer 4 in de Country chart. Tillotson nam het nummer op terwijl hij zijn legerdienst deed (in feite nam hij een volledig album op!) en sommige advertenties voor de plaat toonden hem in legeruniform en noemden hem soldaat Johnny Tillotson!

betaald

$ 15,99

10,95


Back to content | Back to main menu